Zakład Ochrony Środowiska

Strefa Płatnego Parkowania

Formy płatności

OPŁATY ZA PARKOWANIE W SPP W MIĘDZYZDROJACH POBIERA SIĘ OD 1 MAJA DO 30 WRZEŚNIA W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY, W GODZINACH 8:00 – 22:00

Nie pobiera się opłat w niedziele oraz dni ustawowo wolne.

PARKUJĄCY W OBSZARZE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA OBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZENIA OPŁATY ZA PARKOWANIE Z CHWILĄ ROZPOCZĘCIA PARKOWANIA

OPŁATY ZA PARKOWANIE W SPP w 2016 r.:

BILETY PARKINGOWE MOŻNA WYKUPIĆ:

  1. W PARKOMACIE – PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ (TYLKO BILON)
  2. POPRZEZ APLIKACJE MOBILNE (więcej informacji oraz szczegółowy opis usług znajdziecie Państwo na stronach internetowych usługodawców)
skycash logo mobilet logo

Niewykorzystanie biletu parkingowego na jednym z płatnych parkingów obszaru SPP upoważnia do jego użycia na innych parkingach w ramach opłaconego limitu czasu w tym obszarze.

ZEROWA STAWKA OPŁAT

Ustala się zerową stawkę opłaty dla:

Niektórzy użytkownicy drogi uprawnieni są do zerowej stawki opłaty w SPP , zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach (załącznik nr 2 do uchwały- Regulamin strefy płatnego parkowania §2 ust.1 pkt 10), na podstawie karty parkingowej specjalnej – dokument zawierający numer ewidencyjny, numer rejestracyjny pojazdu, wydanej prze BOSPP.

Podstawa prawna - uchwała nr XIX/184/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje.

Zakład Ochrony Środowiska

ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje
tel. 91 328 08 73, fax 91 328 21 86
e-mail: kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
Zakład czynny:
Poniedziałek - Piątek od 07:00 do 15:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

czynny od Poniedziału do Piątku od 10:00 do 18:00

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

tel. 91 328 08 73, fax 91 328 21 86
e-mail: spp@zosmiedzyzdroje.pl
czynne od 18 kwietnia do 15 października
Poniedziałek – Piątek od 08:00 do 15:00