Zakład Ochrony Środowiska

Strefa Płatnego Parkowania

Opłata dodatkowa

W przypadku nieopłacenia postoju lub postoju ponad opłacony czas w SPP, kierujący pojazdem obowiązany będzie do uiszczenia opłaty dodatkowej w kwocie 50,00 zł w terminie 7 dni od wystawienia wezwania

Opłaty można dokonać w kasie Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania (płatność gotówką od 01.05. do 15.10.) lub na wskazany w zawiadomieniu – wezwaniu rachunek bankowy Gminy Międzyzdroje.

Numer rachunku bankowego:

PKO Bank Polski S.A. 51 1020 4795 0000 9102 0368 9023

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu SWIFT (BIC).

Numer IBAN tego rachunku: PL 51 1020 4795 0000 9102 0368 9023

Kod SWIFT (BIC) PKO Bank Polski S.A.: BPKOPLPW

UWAGA!

W tytule wpłaty konieczne jest wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz numeru otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna - uchwała nr XIX/184/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje.

Zakład Ochrony Środowiska

ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje
tel. 91 328 08 73, fax 91 328 21 86
e-mail: kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
Zakład czynny:
Poniedziałek - Piątek od 07:00 do 15:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

czynny od Poniedziału do Piątku od 10:00 do 18:00

Biuro Obsługi trefy Płatnego Parkowania

tel. 91 328 08 73, fax 91 328 21 86
e-mail: spp@zosmiedzyzdroje.pl
czynne od 18 kwietnia do 15 października
Poniedziałek – Piątek od 08:00 do 15:00