Zakład Ochrony Środowiska

Strefa Płatnego Parkowania

Osoby niepełnosprawne

Kierujący pojazdem posiadający imienną kartę dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) wydaną na podstawie orzeczenia przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności upoważniony jest do bezpłatnego postoju w strefie SPP.

Kierujący pojazdem zobowiązany jest do umieszczenia karty za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.

Zakład Ochrony Środowiska

ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje
tel. 91 328 08 73, fax 91 328 21 86
e-mail: kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
Zakład czynny:
Poniedziałek - Piątek od 07:00 do 15:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

czynny od Poniedziału do Piątku od 10:00 do 18:00

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

tel. 91 328 08 73, fax 91 328 21 86
e-mail: spp@zosmiedzyzdroje.pl
czynne od 18 kwietnia do 15 października
Poniedziałek – Piątek od 08:00 do 15:00