Zakład Ochrony Środowiska

Punkt Sleketywnej Zbiórki Odpadów

PSZOK

Informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest na terenie Zakładu Ochrony Środowiska. Punkt zlokalizowany jest przy ulicy Nowomyśliwskiej 86. Począwszy od 1 lipca 2013 roku punkt rozpoczął przyjmowanie odpadów.

PSZOK czynny jest w dniach (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

od poniedziału do piątku od 10:00 do 18:00

Warunki dostarczenia odpadów

Do PSZOK-u mieszkańcy mogą przywozić odpady problemowe z gospodarstw domowych takie jak: leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane oraz zużyte opony.
Odpady do punktu bezpłatnie dostarczać mogą tylko mieszkańcy miasta i gminy Międzyzdroje. Chemikalia i przeterminowane leki powinny znajdować się w opakowaniach jednostkowych. Ilości dostarczonych odpadów powinny wskazywać na to, że pochodzą z gospodarstw domowych, nie będą przyjmowane odpady w ilościach hurtowych, które mogły by wskazywać, że powstały poza gospodarstwami domowymi. Odpady wielkogabarytowe (meble, łóżka, kanapy) nie muszą być rozmontowane, mogą zostać dostarczone w całości. Elektrośmieci nie powinny nosić śladów rozmontowywania lub wymontowywania części i powinny stanowić jedną całość. Duże gałęzie i inne odpady zielone powinny być rozdrobnione w sposób umożliwiający ich umieszczenie w pojemniku. Dostarczane odpady różnych rodzajów (np. wielkogabaryty i gruz) nie mogą być ze sobą zmieszane. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady zawierające azbest, materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna i styropian, części samochodowe odpady płynne w nieszczelnych opakowaniach oraz odpady nieoznaczone bez możliwości ich identyfikacji.

Kontakt

Wszelkich informacji odnośnie funkcjonowania PSZOK-u oraz możliwości dostarczenia odpadów, uzyskają Państwo telefonicznie pod numerem 91 328 08 73 wew. 19.

Pliki do pobrania

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje.

Zakład Ochrony Środowiska

ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje
tel. 91 328 08 73, fax 91 328 21 86
e-mail: kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
Zakład czynny:
Poniedziałek - Piątek od 07:00 do 15:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

czynny od Poniedziału do Piątku od 10:00 do 18:00

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

tel. 91 328 08 73, fax 91 328 21 86
e-mail: spp@zosmiedzyzdroje.pl
czynne od 18 kwietnia do 15 października
Poniedziałek – Piątek od 08:00 do 15:00