Godziny otwarcia biura SPP

Posted on

Od 25 maja 2020 roku Biuro Strefy Płatnego Parkowania  czynne jest od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00 do 15.00.

KASA czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.30.

Obsługa odbywać się będzie po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu: 607 290 767 .

OPŁATY W SPP

Posted on

Od użytkowników parkujących w Strefie Płatnego Parkowania
w Międzyzdrojach pobierane są opłaty bez względu na cel postoju. 

Parkujący w SPP opłaca postój poprzez jedną z niżej wymienionych metod:

1) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie za kwotę odpowiadającą przewidywanemu czasowi parkowania,

2) dokonanie opłaty postojowej przy użyciu dostępnych wybranych aplikacji mobilnych,

 3) wykupienie w BOSPP karty parkingowej abonamentowej (dotyczy mieszkańców gminy),

4) wykupienie w BOSPP karty parkingowej specjalnej,

5) wydrukowanie biletu z parkomatu przy użyciu ważnej elektronicznej karty parkingowej (dotyczy mieszkańców gminy).

Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest niezwłoczne po zaparkowaniu wniesienie opłaty za parkowanie (do 10 min.).

Awaria parkomatu nie zwalnia z opłat za parkowanie w SPP.
W przypadku jego awarii należy udać się do najbliższego sprawnego parkomatu lub dokonać opłaty poprzez aplikację mobilną (do 20 min.).

Brak możliwości wniesienia opłaty parkingowej poprzez aplikację mobilną nie zwalnia z opłat za parkowanie w SPP.  W tym przypadku należy dokonać opłaty za postój w parkomacie.

Niedokonanie opłaty za postój pojazdu w SPP powoduje nałożenie na właściciela pojazdu samochodowego parkującego w SPP opłaty dodatkowej w kwocie 225,00 zł, na podstawie wystawionego zawiadomienia – wezwania. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej do dwóch dni roboczych następujących po dniu wystawienia zawiadomienia – opłatę pobiera się w zmniejszonej wysokości 70,00 zł (w przypadku płatności przelewem liczy się data wpływu na rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu – wezwaniu).

Kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić bilet parkingowy, kartę parkingową, kartę parkingową abonamentową lub kartę parkingową specjalną za przednią szybą pojazdu, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.

Opłaty dodatkowej nie uiszcza się w przypadku:

opłaconego postoju w SPP – po przedstawieniu biletu parkingowego nabytego w SPP w Międzyzdrojach nie później niż w ciągu 10 minut od chwili powstania obowiązku opłacenia postoju, ważnego w czasie wystawienia zawiadomienia – wezwania, a w przypadku potwierdzonej przez pracownika SPP awarii parkomatu najbliższego od miejsca parkowania – w ciągu 20 minut od chwili powstania obowiązku opłacenia postoju, ważnego w czasie wystawienia zawiadomienia – wezwania

Godziny otwarcia Biura SPP

Posted on

Od 27 kwietnia 2020 roku Biuro Strefy Płatnego Parkowania  czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.

Obsługa odbywać się będzie po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu: 607 290 767 .

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Posted on

W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia  koronawirusem SARS-CoV-2 oraz dbając o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców Gminy Międzyzdroje  ogranicza się  bezpośrednią obsługę interesantów od 16 marca do odwołania.

W związku z tym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości załatwiania spraw korzystając z telefonu, Internetu lub dokumenty pozostawić w specjalnie do tego przygotowanej skrzynce, zawieszonej przy wejściu do budynku.

W przypadku wystąpienia pilnej potrzeby kontaktu z Zakładem:

– prosimy o kontakt telefoniczny poprzez sekretariat

    tel. 91 32 80 873

– Dyspozytor tel. 603 043 760

– za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@zosmiedzyzdroje.pl

Kontakt do osoby zajmującej się sprawami pogrzebowymi

tel. 91 32 80 873 wew. 18

Kierownik Zakładu

Joanna Różycka

Apel w sprawie koronawirusa

Posted on

Drodzy mieszkańcy Gminy Międzyzdroje,

Z powodu zagrożenia zarażeniem koronawirusem oraz dynamicznie rozwijającą się sytuacją w kraju, a także podejmowanymi działaniami przez organy państwowe, informuję, że w dniach od  12 marca do 25 marca 2020 r.  będą zamknięte:

Międzynarodowy Dom Kultury, Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy 20;
tel. 91 3282600; e-mail: biuro@mdkmiedzyzdroje.com;

Miejska Biblioteka Publiczna, Międzyzdroje ul. Norwida 15;
Tel. 913280442, e-mail; biblioteka.miedzyzdroje@poczta.intenetdsl.pl

Budynek przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach, Referat Promocji i Obsługi Klienta,
Tel. 91 3275668, 91 3275654, 91 3275636; e-mail: um_jadwigabober@miedzyzdroje.pl

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o ograniczenie prowadzenia różnych spotkań, posiedzeń  oraz zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych i warsztatów w obiektach użyteczności publiczne, min. na.

Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej, Międzyzdroje ul. Gryfa Pomorskiego 61b;
Kontakt; Zakład Ochrony Środowiska, tel. 91 3280873; stadion@zosmiedzyzdroje.pl

Hali sportowej im. A. Grubby, Międzyzdroje ul. Leśna 17;
Tel. 913229042; e-mail; hala.biuro@miedzyzdroje.pl

Sali gimnastycznej, Międzyzdroje ul. Kolejowa 29;
Kontakt: Szkoła Podstawowa nr 1, tel. 91 3280611; e-mail: sp1mz@wp.pl

Świetlicy pn. Wiklina w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26;
Kontakt Sołtys Wapnicy –603 620 078, email: auguscik_k@wp.pl 

Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego i drogą elektroniczną.

Odwołuję również  wszystkie planowane imprezy kulturalne i sportowe oraz  zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne i sportowo-rekreacyjne.

Uprzejmie proszę wszystkich mieszkańców Gminy Międzyzdroje oraz interesantów o ograniczenie osobistych wizyt, z wyjątkiem tych koniecznych: w Urzędzie Miejskim tel. 91 3275638; e-mail: um@miedzyzdroje.pl; Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 91 32 80 311 lub 91 3281053, e-mail: ops@ops.miedzyzdroje.pl, Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji tel. 91 3280247; e-mail; biuro@zwik-miedzyzdroje.pl; MTBS-ie tel. 91 3281154, mtbs2@neostrada.com; Zakładzie Ochrony Środowiska tel.913280873; e-mail; kontakt@zosmiedzyzdroje.pl; Marinie w Wapnicy tel. 91 3213293; e-mail; bosman@marina.wapnica.miedzyzdroje.pl

W miarę możliwości proszę o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Ponadto, proszę Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze i samotne aby okazywać sobie nawzajem międzyludzką solidarność. W tym trudnym okresie musimy zadbać przede wszystkim o zdrowie wszystkich mieszkańców i zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. 

Za utrudnienia przepraszamy.

 Na bieżąco będziemy informować Państwa o jakichkolwiek zmianach na www.miedzyzdroje.pl

Burmistrz Międzyzdrojów
Mateusz Bobek

Przypominamy – czas na zmianę kart

Posted on

Uprzejmie informujemy, że elektroniczne karty parkingowe oraz karty parkingowe abonamentowe i specjalne , wydane w 2019 roku, ważne są tylko do dnia 31 grudnia.

Szczegółowe informacje dotyczące Strefy Płatnego Parkowania można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ochrony Środowiska, która mieści się pod adresem www.zosmiedzyzdroje.pl.

Wszelkie informacje dotyczące Strefy Płatnego Parkowania w Międzyzdrojach dostępne są pod numerem telefonu 91 328 08 73, 91 328 21 86 lub e-mail spp@zosmiedzyzdroje.pl lub osobiście w biurze SPP w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 86, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Strefa Płatnego Parkowania w 2019 r.

Posted on

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr VII/86/19 z dnia 28 marca 2019 r. zostaje zmieniona organizacja Strefy na terenie miasta Międzyzdroje.